Müzik Bilimleri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

ÖZ GÖREV (MİSYON)

“Hayatın Hizmetinde”

Bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak; yüksek teknolojiye dayalı tasarım ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirmek; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katmaktır.

Müzik Bilimleri Bölümü’nün “Hayatın hizmetinde” misyonu çerçevesinde en temel görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin müzik alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirebilmektir. Bu bakımdan bölümümüzün misyonu, ülkemizin ihtiyacı olan müzik araştırmacısı, akademisyen, derlemeci, müzik yapımcısı, kompozitör, ses ve saz sanatçılarını yetiştirmek; evrensel ve milli müziğin kaynağını, tarihsel gelişim süreçlerini araştırmak, bu alanda araştırma ve inceleme yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri içeren genel kültürü öğrencilerine kazandırmaktır.

ÖZ ÜLKÜ (VİZYON)

“Hep İleriye”

Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ ve yeni nesil bir dünya üniversitesi olmak.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla, aktif eğitim modelini uygulayan ve gelecek nesilleri çağdaş gerekliliklerle donatan Müzik Bilimleri Bölümü’nün geleceğe yönelik hedefleri gerek bölgenin gerekse ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarında imzası bulunacak genç ve dinamik beyinleri yetiştirmek; uluslararası tanınırlığı ve marka değeri yüksek bir bölüm olarak toplumsal katma değeri en üst düzeye çıkarmaktır.

TEMEL DEĞERLER

§   Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.

§   Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.

§   Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.

§   Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir. 

§   Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.

§   Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır. Milli müzik kültürümüzün hem geçmişine sahip çıkılıp korunur hem de kültürün devamlılığı ve gelişimi için yeni üretimler teşvik edilir.

§   Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır. Sanatsal pratikler yoluyla bu duyarlılık ifade edilir ve toplumun dikkati söz konusu sorun ve ihtiyaçlara çekilir.

Müzik Bilimleri Bölümü başarı bölgesi tercihinde, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden  altı tanesini önceliklendirmiştir.