Müzik Bilimleri Bölümü

Tarihçe

Kuruluş

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilerek yapılması hakkında karar gereğince, 16.07.1993 tarih ve 2703 sayılı kararı ile kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren aşamalı olarak eğitim-öğretime başlanmış olan fakültede Müzik Bilimleri Bölümü, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiş olup, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim programını da aktif hale getirmiştir. İkinci öğretim programına 2021-2022 öğretim yılından itibaren öğrenci alımı sonlandırılmıştır. 

Bölüm Hakkında

Müzik Bilimleri Bölümü’nde 4 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 24 bireysel çalışma odası, 1 enstrüman bakım atölyesi ve 1 kütüphane bulunmaktadır.

Yurdumuzun ihtiyaç duyduğu müzik bilimcisi, müzik yapımcısı, kompozitör, ses ve saz sanatçısı yetiştirmek, evrensel ve milli müziğin kaynağını, tarihsel gelişimini araştırmak, bu alanda araştırma ve inceleme yapmak için gerekli yöntem ve teknikleri içeren genel kültürü kazandırmak amacıyla kurulmuş olan Müzik Bilimleri Bölümü’nde, 3 Profesör, 8 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi Dr. olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Eğitim ve Öğretim çalışmaları, öğrencilerin var olan yeteneklerini geliştirmelerinin yanında, yaratıcı yeteneklerini geliştirecek ve onlara mesleklerinde güçlü bir kişilik kazandıracak araştırmacı ve bilimsel düşünme güçlerini artıracak şekilde yürütülmektedir. Öğrenimin ilk iki yılında temel müzik eğitimi verilmekte, genel müzik bilgisi alanında yaratıcı sanat yeteneklerinin geliştirilmesi için bilgi, yöntem ve teknikler kazandırılmaktadır. Öğrenim sürecinin son iki yılında ise, müzik bilimi, müzik araştırmacılığı ve inceleme alanındaki programlar uygulanmaktadır. Müzik Bilimleri Bölümü’nde lisans öğrencileri, eğitimlerinin son yılında “Diploma Çalışması” olarak, müzik alanıyla ilgili bir konuda müzik bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak yürüttükleri çalışmalarıyla alana katkı sağlamaktadırlar. Bu çalışmalardan ulusal ve/veya uluslararası akademik dergilerde yayınlananlar da bulunmaktadır. Böylece, müzik bilimleri alanında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine lisans düzeyinden başlayarak katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, bölüm öğretim elemanları diğer bilim ve sanat disiplinleriyle iş birliği içinde yürüttükleri projeleriyle, disiplinlerarası araştırmacılıkta öğrencilere rol model olmaya çalışmaktadır. Tüm bunların yanında, Müzik Bilimleri Bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve öğrencilerin de aktif katılımıyla gerçekleşen sanatsal etkinliklerle toplumun sanatsal ihtiyaçlarının karşılanması böylece toplumsal katkı hedeflerine ulaşılması da sağlanmaktadır.

Müzik Bilimleri Bölümü’ne bilimsel ve sanatsal ölçütlerin dikkate alındığı yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Yetenek sınavına ilişkin koşullar, kontenjanlar ve açıklamalar her yıl sınav öncesinde Atatürk Üniversitesi’nin resmi web sayfasından ilan edilmektedir. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, müzikoloji lisans programıyla ve Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde müzikoloji tezli yüksek lisans programıyla eğitime katkı vermektedir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı verilerine göre lisans programlarında örgün öğretimde 153 ve müzikoloji yüksek lisans programında da 51 öğrenci bulunmaktadır.

Bölümümüzde geleneksel Türk müziğinin kuram ve uygulamalarına yönelik derslerin, evrensel müzik kuram ve uygulamalarına yönelik derslerin ve teknoloji derslerinin yanı sıra müzik araştırmacılığında gerekli olan yöntem ve tekniklere odaklı derslerin yer aldığı çok yönlü bir eğitim programı takip edilmekte, öğrencilere kendilerinin seçecekleri bir çalgı (geleneksel Türk müzik kültüründen ya da Batı müzik kültüründen) üzerinde yeteneklerini geliştirme olanağı da tanınmaktadır.

Genellikle alan araştırmacısı ve teorisyeni yetiştirmeyi amaçlayan Müzik Bilimleri Bölümü’nden mezun olan arkadaşlarımız, bu çalışmalarını çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yürütme imkânı bulabilecekleri gibi lisansüstü eğitime de devam edebilmektedirler. Müzik Bilimleri Bölümü lisans programından mezun olan öğrencilerimiz güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında Akademik Eleman, özel ve kamu kuruluşlarında Müzik Danışmanı, Millî Eğitim Bakanlığı’nda Müzik Öğretmeni, TRT ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda Ses ve/veya Saz Sanatçısı olarak görev yapmaktadırlar.