Öğrenci Dekanlığı

Genel Faaliyetlerimiz

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın faaliyet alanları;

 • Öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularla ilgili akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulması ve eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına yönelik dekanlıklar ve bölüm başkanlıkları ile işbirliği yapmak,
 • Eğitim-öğretim etkinliklerinde kaliteyi artırmak, süreci değerlendirmek, önlemler almak ve ilgili birimlerin önerilerini değerlendirmek amacıyla her eğitim-öğretim yılının sonunda, yılda bir kez olmak üzere, Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan “Eğitim-Öğretim Şurası” düzenlemek,
 • Üniversite üst yönetimi ile iş birliği halinde çalışarak öğrencilerin akademik, kişisel-sosyal, eğitsel ve kültürel gelişmelerine katkı sağlayacak projeler geliştirmek,
 • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve psikolojik sorunlarını dinlemek, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlarına çözümler aramak ve öneriler sunmak,
 • Üniversite bünyesinde sosyal/kültürel etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerin yaşam kalitesini ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetleri yürütmek, öğrencilerin üniversite sistemi ile ilgili yaşadığı sorunlara çözüm üretmek,
 • Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasına yönelik oryantasyon programlarını, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile işbirliği yaparak düzenlemek ve yürütmek,
 • Öğrencilerin üniversite yaşamını kolaylaştırmak, yaşadıkları sorunlara etkin çözümler sunarak dinamik bir kampüs ortamı oluşturmak,
 • Öğrencilerin kişisel gelişim ve ruh sağlığını koruyucu, önleyici çalışmalar yürütülmesi ve acil durumlara anında müdahale edilebilmesi için oluşturulan danışma birimini ve yapılan çalışmaları koordine etmek,
 • Öğrencileri üniversitenin akademik ve idari uygulamaları hakkında bilgilendirmek,
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin duyurulmasını sağlamak ve öğrencilerin bu etkinliklere katılımının arttırılması için gerekli tedbirleri almak,
 • Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin arttırılmasıyla ilgili olarak Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile iş birliği yaparak çalışmalarda bulunmak,
 • Akademik anlamda temel yetkinliklerini arttırmak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını arttırıcı faaliyetleri organize temek,
 • Öğrencilerin kurumsal aidiyet bilinçlerini geliştirmek,
 • Mezunlarla Üniversitenin etkin iletişim kurmasına katkı vermektir.
 • Rektör ve sorumlu rektör yardımcısı tarafından kendisine verilen alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek,
 • Dekanlık bu görevleri yerine getirirken rektörlük, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, merkezler, koordinatörlükler ve idari tüm birimlerle birlikte yürütür.