Öğrenci Dekanlığı

Kuruluş ve Amaç

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, Kasım 2021 tarihinde kurulmuş olup, faaliyetlerine Mühendislik Fakültesi Personel giriş katında devam etmektedir.

Dekanlığın amacı; Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularla ilgili olarak akademik ve idari birimler arasında Atatürk Üniversite’sinde geçirdikleri eğitim süresince koordinasyonu sağlamak, öğrenci sorunlarını gözlemlemek ve bulguları çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunmaktır. Ayrıca verimli, sorunsuz bir öğrenme ortamının oluşturulması ve eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik dekanlıklar, bölüm başkanlıkları ve üniversitemizdeki tüm birimler ile işbirliği yapmaktır.

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin karşılaşacakları barınma, yemek, ulaşım ve sağlık gibi temel sorunları tespitinde ve çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak, kültür-sanat-sportif faaliyetlere katkı sağlamak ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunur.

Bu kapsamda Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin üniversitedeki akademik ve yaşam kalitesi ile ilgili önerilerini, soru ve sorunlarını paylaşabilecekleri çözüm odaklı bir birimdir. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında olmayı, genel veya bireysel akademik veya idari sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, üniversite yönetimine aktarmada köprü vazifesi görür.