Resim Bölümü

Bölüm Komisyonları

Muafiyet / İntibak Komisyonları

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Doç. C. Didem Özışık (Üye)

Değişim Programları Koordinatörü

(Erasmus) Doç. C. Didem ÖZIŞIK (Koordinatör)

(Mevlana) Doç. Ayça ALPER AKÇAY (Koordinatör)

(Farabi) Doç. Evren KAVUKCU (Koordinatör)

Ders Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DOĞAN (Koordinatör)

BAP Muayene ve Kabul Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Doç. Ayça ALPER AKÇAY (Üye)

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Doç. C. Didem ÖZIŞIK (Üye)

Akreditasyon Öz Değerlendirme Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Prof.  Mehmed KAVUKCU (Üye)

Prof. Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU (Üye)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Doç. Ayça ALPER AKÇAY (Üye)

Doç. C. Didem ÖZIŞIK  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DOĞAN (Üye)

Öğr. Gör. Sibel AKTOPRAK (Üye)

Arş. Gör. Ebru ARSLAN (Üye)

Arş. Gör. Ahmet DEMİR (Üye)

Bölüm Kalite Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Doç. Ayça ALPER AKÇAY (Üye)

Eğitim Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Doç. Ayça ALPER AKÇAY (Üye)

Doç. C. Didem Özışık (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DOĞAN (Üye)

Yeni Nesil Çalışmaları Komisyonları

Müfredat Güncelleme Komisyonu

Doç. Ayça ALPER AKÇAY Başkan)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DOĞAN (Üye)

Paydaş Anketleri Komisyonu

Prof. Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU (Başkan)

Öğr. Gör. Sibel AKTOPRAK  (Üye)

Arş. Gör. Ebru ARSLAN  (Üye)

Strateji Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR (Başkan)

Öğr. Gör. Sibel AKTOPRAK  (Üye)

Arş. Gör. Ahmet DEMİR (Üye)

Toplumsal Katkı Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR  (Başkan)

Prof. Mehmed KAVUKCU (Üye)

Arş. Gör. Ahmet DEMİR  (Üye)

İç Değerlendirme Komisyonu

Doç. Muhammet TATAR  (Başkan)

Doç. Ayça ALPER AKÇAY (Üye)

Doç. C. Didem ÖZIŞIK (Üye)

Doç. Evren KAVUKCU (Üye)