Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme  çalışmalarını yayımlayarak sağlık bilimlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez online yayımlannaktadır. 

Dergimiz  TÜRK MEDLİNE, Türkiye Atıf Dizini ve DOAJ Veritabanlarında taranmaktadır.