Sağlık Bilimleri Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyonumuz 

Bilimsel düşünceye sahip her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş, insan yaşamının kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak sağlık profesyonelleri yetiştirmek, sağlık alanında disiplinlerarası bilimsel araştırmalar yaparak bilime evrensel düzeyde katkı sağlamaktır. 

Misyonumuz 

Eğitim, araştırma ve uygulama alanında bilimsel düşünce gücünü kullanarak değişime ve gelişime açık, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan sağlık profesyonelleri ve bilim insanları ile geleceğe ve sağlık hizmetlerine yön verebilmektir.

Değerlerimiz

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin hem kurumsal olarak sahip olması amaçlanan, hem de
yetiştirdiğimiz bireylere kazandırmayı amaçladığımız temel değerleri:

 • Evrensellik
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik
 • Bilimsellik
 • Yaratıcı düşünme
 • Eleştiriye açık olma
 • Kaliteyi önemseme
 • Rekabetçilik
 • Gelişmeye açıklık
 • Araştırmacılık
 • Hoşgörülü ve ılımlı olma
 • Stratejik düşünme
 • Teknolojiyi izleme