Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 25.02.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olmak üzere üç bölüm ile açılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.06.2009 gün ve 2631-17186 sayılı kararı ile Hemşirelik Yüksekokulu ve Erzurum Sağlık Yüksekokulu öğrencileri mevcut programlarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Bununla birlikte Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu’nun akademik ve idari personeli 02.09.2009 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır.

Daha sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.01.2016 tarihli kararı ile fakülte bünyesinde Çocuk Gelişimi ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri açılmıştır.

Fakültemizin hemşirelik bölümü 16.02.2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Hemşirelik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Hemşirelik bölümü öğrencileri Hemşirelik Fakültesi’ne aktarılmış, 03.02.2017’de öğretim elemanlarının aktarımı süreci tamamlanmıştır.

Şuan fakülte bünyesinde, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır.