Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yönetimden Mesaj

Sevgili Öğrenciler,

Hedefimiz sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insanın yaşam kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak; bölgenin ve ulusun sağlık öncelikleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü arttıracak; çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; bilimsel gelişmelere açık, eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip; uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kuralları doğrultusunda çalışacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Fakültemiz bu hedef doğrultusunda öğrencilerine gerekli bilgiye ulaşmanın yollarını öğreten ve ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen bir eğitim sistemine ulaşmak için nitelikli akademik kadrosuyla çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Fakültemiz öğretim kadrosunda akademik gelişimin her aşamasında, elemanlar bulunmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütülmekte aynı zamanda bölgenin sağlık sorunlarına yönelik projeler de gerçekleştirilmektedir.

Sevgili öğrencilerimiz, sağlık bilimleri alanında kariyer yapmak isteyen tüm gençleri fakültemize bekliyoruz. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanız dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyorum.

Sevgilerimle

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap TAN