Sahne Sanatları Bölümü

Anabilim Dalları

ANA SANAT DALLARI

DRAMATİK YAZARLIK ANA SANAT DALI

Hakkında

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir. 

Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, gazete, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.

            Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, her yıl özel yetenek sınavıyla beş öğrenci almakta ve yetiştirmektedir. Müfredatın yoğunluğu ve yazarlık eyleminin öznelliğinden dolayı çok az sayıda öğrenci alınmakta ve özel ders titizliğinde bir eğitim verilmektedir. Üniversal düzlemde bu öğrenci sayısı, dünyanın tüm üniversitelerinde dahi çok nadirdir. Bu bağlamda eğitimimizi özel ve çok değerli kılan unsurlardan biri bu kısıtlı öğrenici sayısı ile eğitim vermektir.

Amaç

Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Tiyatro Dünyasına kuramcı, oyun yazarı, senarist ve akademisyen yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Giriş Şartı ve Puanı

Ana Sanat Dalımızda okumaya başlamak için, ÖSYM nin belirlediği taban puanı geçmiş ve yetenek sınavından başarılı olma şartı bulunmaktadır.

Mezun İstatistikleri

  • Yirmi öğrencimiz çeşitli üniversitelerde akdemiysen olmuştur.
  • Yirmi öğrencimiz Devlet Tiyatrolarında Sahne Amiri ve dramaturg olmuştur.
  • Dokuz öğrencimiz TRT de çeşitli alanlarda çalışmaktadır.
  • Yirmi dört öğrencimiz çeşitli dergi ve gazetelerde Editör ve Sanat danışmanlığı yapmaktadır.
  • On öğrencimiz televizyon dizilerinde ve sinema sektöründe Senarist, Yönetmen yardımcılığı yapmıştır.
  • On iki öğrencimizin önemli kitapevlerinden kitapları yayınlanmıştır.
  • On öğrencimizin TRT’de Radyo Oyunları yayınlanmıştır.

Konferans ve Seminer Mekan Olanakları

Ana Sanat Dalımızda konferans ve seminer verilebilecek salonlarımız, fiziki ve akademik alt yapı bulunmaktadır.

Sınıf ve Atölye Olanakları

Ana Sanat Dalımızın iki Yazarlık Stüdyosu, bir Senaryo stüdyosu, ve dersliği mevcuttur.

Ulaşım Olanakları

Sahne Sanatları Bölümü Dramatik yazarlık Ana Sanat Dalı Güzel Sanatlar Fakültesi binası içindedir. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısındadır. Tüm toplu taşıma araçlarının ulaşım sağladığı konumdadır.

Lisansüstü Eğitim

Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı, Sahne Sanatları Bölümü Çatısı altında Türk Tiyatrosu’na ve Akademisine Tiyatro uzmanları, yüksek lisans ve Doktora düzeyinde yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir. ( Ankara üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Kurulduğundan bugüne onlarca öğrenci yetiştiren ve mezun eden Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo gibi sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan yazarları yetiştirmek amacını taşır. Öğrencilerin dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği gibi bilgi ve uygulamaların yanı sıra, dramaturgi ve tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli biçimlenmeyi kazanacakları bir eğitim programı uygulamaktadır. Başarıyla temsil ettiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni sanat ve bilimsel anlamda daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedef edinen ve ulusal düzlemde etkinliğini daha da artırarak uluslar arası düzeyde eğitim verme çabasındadır.

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir. ( Ankara üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Kurulduğundan bugüne onlarca öğrenci yetiştiren ve mezun eden Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo gibi sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan yazarları yetiştirmek amacını taşır. Öğrencilerin dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği gibi bilgi ve uygulamaların yanı sıra, dramaturgi ve tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli biçimlenmeyi kazanacakları bir eğitim programı uygulamaktadır. Başarıyla temsil ettiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni sanat ve bilimsel anlamda daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedef edinen ve ulusal düzlemde etkinliğini daha da artırarak uluslar arası düzeyde eğitim verme çabasındadır.

            Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, gazete, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.

            Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, her yıl özel yetenek sınavıyla beş öğrenci almakta ve yetiştirmektedir. Müfredatın yoğunluğu ve yazarlık eyleminin öznelliğinden dolayı çok az sayıda öğrenci alınmakta ve özle ders titizliğinde bir eğitim verilmektedir. Üniversal düzlemde bu öğrenci sayısı, dünyanın tüm üniversitelerinde dahi çok nadirdir. Bu bağlamda eğitimimizi özel ve çok değerli kılan unsurlardan biri bu kısıtlı öğrenici sayısı ile eğitim vermektir.

Hakkında

Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo-TV gibi, sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan yazarları yetiştirmek amacını taşımaktadır. Öğrencilerin dramatik yazarlık tekniğinin gerektirdiği bilgi ve uygulamaların yanı sıra, dramaturgi ve tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli formasyonu kazanacakları bir eğitim öğretim programı uygulanmaktadır. İş olanakları: Bölümü bitirenler; oyun yazarı, devlet ve özel tiyatrolarda dramaturg, dizi ve film sektöründe senarist, radyolarda program yapımcısı ve senarist olarak iş bulabilmektedirler. 

OYUNCULUK ANA SANAT DALI

Hakkında

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Oyunculuk Ana Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir. Kurulduğundan bugüne onlarca öğrenci yetiştiren ve mezun eden Oyunculuk Sanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo gibi sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan oyuncuları yetiştirmeyi amaç edinir. Öğrencilerin oyunculuk tekniğinin gerektirdiği gibi bilgi ve uygulamaların yanı sıra, tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli biçimlenmeyi kazanacakları bir eğitim programı uygulamaktadır. Başarıyla temsil ettiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni sanat ve bilimsel anlamda daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedef edinen ve ulusal düzlemde etkinliğini daha da artırarak uluslar arası düzeyde eğitim verme çabasındadır.

            Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.

Amaç

Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro Dünyasına Oyuncu, Kuramcı ve akademisyen kazandırmayı amaç edinmiştir.

Giriş Şartı ve Puanı

Ana Sanat Dalımızda okumaya başlamak için, ÖSYM nin belirlediği taban puanı geçmiş ve yetenek sınavından başarılı olma şartı bulunmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.

Mezun İstatistikleri

Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun öğrencilerimizin %80’i Devlet Tiyatrosunda, Şehir Tiyatrolarında, Özel tiyatrolarda TV ve Sinema sektöründe çalışmaktadır.

 Fakültesi’nde1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir.

Konferans ve Seminer Olanakları

Ana Sanat Dalımızda konferans ve seminer verilebilecek salonlar, fiziki ve akademik alt yapı bulunmaktadır.

Sınıf, Sahne ve Atölye İmkanları

Oyunculuk Ana Sanat Dalı’nın bir büyük Sahnesi, bir deneme sahnesi, Şan ve solfej stüdyosu, dans stüdyosu ve derslikleri mevcuttur.

Ulaşım İmkanları

Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Güzel Sanatlar Fakültesi binası içindedir. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısındadır. Tüm toplu taşıma araçlarının ulaşım sağladığı konumdadır.

Lisansüstü Eğitim

Oyunculuk Ana Sanat Dalı, Sahne Sanatları Bölümü Çatısı altında Türk Tiyatrosu’na ve Akademisine Tiyatro uzmanları, yüksek lisans ve Doktora düzeyinde yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde1995 yılından beri sahne Sanatları Bölümü’nde Eğitim- Öğretim veren Oyunculuk Ana  Sanat Dalı, Türkiye genelinde bu sanat dalında öğrenci yetiştiren nadir sanat dallarından biridir.

Tarihçe

Kurulduğundan bugüne onlarca öğrenci yetiştiren ve mezun eden Oyunculuk Anasanat Dalı, tiyatro, sinema, radyo gibi sahne ve görüntü sanatları alanında gereksinim duyulan oyuncuları yetiştirmeyi amacını edinir. Öğrencilerin oyunculuk tekniğinin gerektirdiği gibi bilgi ve uygulamaların yanı sıra, tiyatro araştırmacılığı alanlarında gerekli biçimlenmeyi kazanacakları bir eğitim programı uygulamaktadır. Başarıyla temsil ettiği Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni sanat ve bilimsel anlamda daha ileri seviyelere ulaştırmayı hedef edinen ve ulusal düzlemde etkinliğini daha da artırarak uluslar arası düzeyde eğitim verme çabasındadır.

            Verdiği eğitimin tiyatro merkezli olması yanında sinema, televizyon, radyo, reklam sektörlerini kapsayacak bir müfredata sahiptir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

 İş Olanakları: Oyunculuk Sana sanat Dalı mezunu öğrenciler; Devlet Tiyatrosu ile özel ve şehir tiyatrolarında, TV dizilerinde ve sinema sektöründe oyuncu olarak iş imkânı bulabilmekte ve dublaj sanatçısı olarak çalışabilmektedirler. 

SAHNE TASARIMI ANA SANAT DALI

Hakkında

Sahne Tasarımı Sanat Dalı, tiyatro, sinema, TV gibi alanlarda gereksinim duyulan sahne ve set düzenlemelerinin tüm teknik-estetik sorunlarını çözebilecek bilgi ve beceriyi edinmiş sahne tasarımı sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dekor, kostüm, ışık, efekt, vitrin tasarımı, TV -sinema set tasarımı ve iç dekorasyon konularında kuramsal ve uygulamalı bir eğitim programı yürütülmektedir. 

Amaç

Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı Tiyatro Dünyasına Sahne tasarımcısı, Sahne Dekorcusu, Kostüm ve Aksesuarcısı, Sahne ışık Tasarımcısı, Kuramcı ve akademisyen kazandırmayı amaç edinmiştir.

Giriş Şartı ve Puanı

Ana Sanat Dalımızda okumaya başlamak için, ÖSYM nin belirlediği taban puanı geçmiş ve yetenek sınavından başarılı olma şartı bulunmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

İş Olanakları: Bölüm mezunları; devlet tiyatroları ile özel tiyatrolarda, TV setlerinde, iç dekorasyon ve mobilya tasarım firmalarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Devlet opera ve balelerinde dekor ve kostüm tasarımcısı olarak iş bulabilen bölüm mezunları ayrıca TV set tasarımı, vitrin tasarımı alanlarında da çalışabilmektedirler. 

Mezun İstatistikleri

İş Olanakları: Bölüm mezunları; devlet tiyatroları ile özel tiyatrolarda, TV setlerinde, iç dekorasyon ve mobilya tasarım firmalarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Devlet opera ve balelerinde dekor ve kostüm tasarımcısı olarak iş bulabilen bölüm mezunları ayrıca TV set tasarımı, vitrin tasarımı alanlarında da çalışabilmektedirler. 

Konferans ve Seminer Olanakları

Ana Sanat Dalımızda konferans ve seminer verilebilecek salonlar, fiziki ve akademik alt yapı bulunmaktadır.

Sınıf ve Atölye Olanakları

Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalında Kostüm Atölyesi, Dekor atölyesi, Bilgisayar laboratuvarı ve dersliği mevcuttur.

Ulaşım İmkanları

Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Güzel Sanatlar Fakültesi binası içindedir. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısındadır. Tüm toplu taşıma araçlarının ulaşım sağladığı konumdadır.

Lisansüstü Eğitim

 Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı, Sahne Sanatları Bölümü Çatısı altında Türk Tiyatrosu’na ve Akademisine Tiyatro uzmanları, yüksek lisans ve Doktora düzeyinde yetiştirmeyi amaç edinmiştir.