Sahne Sanatları Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bünyamin Aydemir
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
E-Postabunyamin.aydemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5013) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sahne Sanatlari Bölümü, 1999
  • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sahne Sanatlari (Dr), 2010
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2003

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Elif Candan
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
E-Postaelif.candan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5013) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
  • Yüksek, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları
  • Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Elif Özhancı
Sahne Tasarımı Anasanat Dalı
E-Postaelif.ozhanci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5013) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü
  • Yüksek, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları
  • Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Bölümü