Sahne Sanatları Bölümü

Tarihçe

Sahne Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1992 yılından beri Eğitim- Öğretim vermektedir. Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı Ana Sanat dalları olarak üç Ana Sanat Dalı olarak akademi ve sanat dünyasına katkıda bulunmaktadır.

Türk Akademi dünyası içinde az sayıda bulunan bölümümüz, ülkemizde sadece birkaç üniversitede bulunmaktadır. Bu bağlamda önemli ve özel bir bölüm  olan Sahne Sanatları Bölümü bu güne kadar yüzlerce sanatçı ve akademisyen yetiştirmiştir. Bölüm kuran bir bölüm olarak, akademi ve sanat dünyasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bölümümüz nicelik olarak özel bir alanda olmasının yanında verdiği eğitim ile ulusal ve uluslararası alanda nitelik bağlamında da kendini ispatlamış ve kabullendirmiştir.