Sahne Sanatları Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Sahne Sanatları Bölümü, ülkemizin tiyatro alanına akademisyen ve sanatçı  yetiştirmeyi amaç edinmiştir .Sanat, Bilim ve özellikle Tiyatro sanatı bağlamında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyerek eğitim politikasını evrensel normlara ve uluslararası gelişmelere göre planlamış, yeniliğe ve gelişime açık bir bölüm olarak eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı ve Oyunculuk Sanat Dallarından mezun olacak öğrencilerinin Akademik Dünya, Türk Tiyatrosu, Sinema, Radyo ve çeşitli görsel ve yazınsal alanlarda çalışacak değerli ve topluma katkı sağlayacak iyi yürekli ve donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.