Sahne Sanatları Bölümü

Bölüm Tanıtımı

Sahne Sanatları Bölümü

Hakkında

Sahne Sanatları Bölümü’nün amacı, uygulamalı ve deneysel çalışmaların yanı sıra, kuramsal çalışmaların da önemli olduğu Tiyatro Sanatı ve Bilimi alanında, ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte Oyuncu, Dramatik Yazar ve Sahne Tasarımcısı (dekor, giysi, ışıklama, efekt, iç tasarım vb.) yetiştirmektir. Bölümde 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi 2 Dr. Öğretim Görevlisi, 2  Araştırma Görevlisi 1 Araştırma Görevlisi Dr. olmak üzere toplam 11 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. 

Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Sanat Dalı, Oyunculuk Sanat Dalı ve Sahne Tasarımı Sanat Dalı olmak üzere üç sanat dalında lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Her bir sanat dalının öğrencisi, Tiyatro Tarihi ve Kuramları, Oyun İncelemesi, Türk Tiyatrosu Tarihi, Sahne Uygulaması gibi ortak derslerin yanı sıra kazanmış oldukları Ana Sanat Dalı’nın özelliğine göre belirlenmiş olan branş derslerini almaktadırlar. 

Tarihçe

Sahne Sanatları Bölümü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1992 yılından beri Eğitim- Öğretim vermektedir. Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı Ana Sanat dalları olarak üç Ana Sanat Dalı olarak akademi ve sanat dünyasına katkıda bulunmaktadır.

Türk Akademik dünyası içinde az sayıda olan bölümümüz, ülkemizde birkaç üniversitede eğitim vermektedir. Bu bağlamda önemli ve özel bir bölüm olan Sahne Sanatları Bölümü bu güne kadar yüzlerce sanatçı ve akademisyen yetiştirmiş ve bölüm kuran bir bölüm olarak akademiye ve sanat dünyasına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bölümümüz, nicelik olarak özel bir alanda olmasının yanında verdiği eğitim ile ulusal ve uluslar arası alanda nitelik bağlamında da kendini ispatlamış ve kabullendirmiştir.

Vizyon ve Misyon

Sahne Sanatları Bölümü, ülkemizin tiyatro alanına akademisyen ve sanatçı yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Sanat, bilim ve özellikle tiyatro sanatı bağlamında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyerek eğitim politikasını evrensel normlara ve uluslararası gelişmelere göre planlamış ve yeniliğe ve gelişime açık bir bölüm olarak eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı ve Oyunculuk Ana Sanat Dallarından mezun olacak öğrencilerinin Akademik Dünya, Türk Tiyatrosu, Sinema, Radyo ve çeşitli görsel ve yazınsal alanlarda çalışacak değerli ve topluma katkı sağlayacak iyi yürekli ve donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedef edinmiştir. unutulmamalıdır ki dünya her dönemde ve coğrafyada iyi yürekli insanların eksikliğini hissetmiştir. Bölümümüz bir insanın sadece iyi akademisyen ya da iyi sanatçı olmasının yeterli olmayacağını iyi yürekli insan olmadan bu dünyaya gerçekten katkı sağlanamayacağını düşünmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Dünyasına Yüksek  Lisans ve Doktora Düzeyinde programlara sahiptir. Uzman ve akademisyen yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Ulaşım Olanakları

Sahne Sanatları Bölümü  Güzel Sanatlar Fakültesi binası içindedir. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi karşısındadır. Tüm toplu taşıma araçlarının ulaşım sağladığı konumdadır