Tarla Bitkileri Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümünde İç ve Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarla Bitkileri Programı’nın eğitim amaçlarını ve çıktılarını belirlemek üzere 25 Mart 2022 tarihinde iç ve dış paydaşların katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya iç paydaş olarak bölümümüz akademik ve idari personelleri ile aktif öğrenciler; dış paydaş olarak Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Temsilcisi, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Temsilcisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Temsilcisi, Toprak Mahsulleri Ofisi Temsilcisi ve mezun öğrencilerimiz katılmışlardır. Toplantıya katılan paydaşların görüşleri doğrultusunda Tarla Bitkileri Programı’nın eğitim amaçları ve çıktıları belirlenmiştir. Ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ve kurum temsilcileri öğrencilere çeşitli konularda bilgiler aktarmışlar ve öğrencilerimizden gelen soruları yanıtlamışlardır. Katılımlarından ve katkılarından dolayı tüm katılımcılarımıza Tarla Bitkileri Bölümü adına teşekkür ederiz.