Tarla Bitkileri Bölümü

MİSYON

“Hayatın Hizmetinde”,

Tarla Bitkileri Bölümü Türkiye Cumhuriyeti’nin yenilikçi ve ilkeli eğitim prensipleri doğrultusunda, bilimsel ve entelektüel alanda günceli takip edebilecek yeterlilik ve donanıma sahip, bölge ve ülke tarımına katkı sağlayan, hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip araştırmacı ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece bölümümüz bölge ve ülke tarımına katkı sağlamayı, tarla bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili yaşanan sorunların çözümüne hizmet etmeyi, üniversitemizin misyon olarak belirlediği “Hayatın Hizmetinde” olmayı amaçlamaktadır.

 

VİZYON

“Hep İleriye”,

Atatürk Üniversitesi’nin kendine vizyon olarak belirlediği “Hep İleriye” sloganı doğrultusunda bölümümüz, uluslararası yayınları ve güncel gelişmeleri takip eden, tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanındaki gelişmelere katkıda bulunan, çağdaş, yenilikçi, alanında tanınan ve tercih edilen, kaliteli hizmet ve eğitimi ilke haline getirmiş bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

 

TEMEL DEĞERLER

Bilimsellik: Aldığı kararlarda ve uygulamalarda bilimsel kriterleri ve doğruları temel alır.

Yenilikçilik ve Girişimcilik: Tarla Bitkileri alanında edinilen kurumsal ve uygulamalı bilgiler, temel bilimler ile harmanlanarak kararlar alınır ve uygulanır. Bu doğrultuda; ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konular göz önünde bulundurularak bitkisel üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar planlanıp hayata geçirilir.

Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklerde kararlar katılımlı bir şekilde alınır, bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşılır.

Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin bilimsellik ve etik ilkeler doğrultusunda araştırma, analiz etme, üretme ve paylaşma yönünde özelliklerinin geliştirilmesini hedefler.

Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Bilime, yaşama, sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma katkı sağlayan her türlü faaliyete saygı gösterilir.

Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık: Ülkemizin temel değerlerine bağlı kalınarak muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine ve evrensel değerlere sahip çıkılmasına yönelik bir yaklaşım sergilenir.

Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.