Tarla Bitkileri Bölümü

Staj

Tarla Bitkileri Bölümü zorunlu staj uygulamasının temel amacı; bölümümüz öğrencilerine eğitimini almış oldukları mesleki program ile ilgili olarak edindikleri bilgilerin uygulama alanları kapsamında bilgi, beceri ve yetenek kazandırmaktır.

Her öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacı ile fakülte/ bölüm/ program staj komisyonları tarafından uygun görülen kuruluşlarda staj uygulama esasları doğrultusunda staj yapmak zorundadır.

Bölümümüz zorunlu staj uygulaması, 30 iş günü olup 6. yarıyıl sonunda tarımsal üretimle ilgili olan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tigem vb), özel sektörde (tohum, gübre, tarımsal ilaç gibi çeşitli tarımsal ürünlerin üretimini yapan veya bu ürünlerin pazarlanması gibi faaliyetlerde bulunan kuruluşlar) veya bölümümüz bünyesinde yapılabilmektedir.

Ayrıca Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları Yönergesi aşağıda verilmiştir. 

https://atauni.edu.tr/yuklemeler/46d5e9254e15124c3742d974e2a686e3.p