Tarla Bitkileri Bölümü

Laboratuvarlar

Kuru Madde Tayini
Ham Kül Tayini
Bitkilerde Protein Analizi
Asit Deterjan Selülozu (ADF) Tayini
Nötral Deterjan Selülozu (NDF) Tayini

Uçucu Yağ Oranı Tayini (Tıbbi-Aromatik Bitkiler)
Sabit Yağ Oranı Tayini (Yağlı Bitkiler)
Cipsin Yağ Analizi (Patates)
Özgül Ağırlık Analizi (Patates)

Genomik DNA İzolasyonu (Bitki, Mikroorganizma vb.)
Bitki Dokusundan RNA İzolasyonu
DNA-RNA Miktar Tayini (Spektrometre Cihaz Kullanımı)
DNA Kalitesi Tayini (Jel elektroforez)
Agaroz Jelden DNA Bandı Ekstraksiyonu
PCR Amplifikasyonu
PCR Ürünü Agaroz Jel Elektroforezi
Jel Görüntüleme
PCR Ürününün Saflaştırılması
CAPS-PCR Reaksiyonu ve Agaroz Jel Elektroforezi
RAPD-PCR Reaksiyonu ve Agaroz Jel Elektroforezi
ISSR-PCR Reaksiyonu ve Agaroz Jel Elektroforezi
IPBS-PCR Reaksiyonu ve Agaroz Jel Elektroforezi
SCOT-PCR Reaksiyonu ve Agaroz Jel Elektroforezi
PCR Ürünü Kapiler Elektroforezi
SSR-PCR Reaksiyonu ve Kapiler Elektroforezi
AFLP-PCR Reaksiyonları ve Kapiler elektroforezi
Genetik Biyoçeştililik Analizleri
Popülasyon Yapısı Analizleri
Genetik İstatistik Analizler
Moleküler Genetik Çalışmalar ile İlgili Danışmanlık

İn-vitro Tohum Çimlendirme
Bitkilerin Doku Kültürü Optimizasyonu
Doku Kültürü Çalışmaları ile İlgili Danışmanlık

Kromozom Sayımı
Karyotip Analizi