Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bölüm Komisyon Kurulları


Bölüm Komisyonları ve Görev Alan Öğretim Elemanları

Komisyon

Üyeler

Proje Ofisi

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr. Serdar BİLEN

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Uluslararasılaşma

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr. Serdar BİLEN

Prof. Dr. Kenan BARİK

Dijitalleşme

Prof. Dr. Serdar BİLEN

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Kurumsal İletişim

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Veri Yönetimi

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr.
Ekrem Lütfi AKSAKAL

SDG Komisyonu

Prof. Dr.
Nesrin YILDIZ

Prof. Dr. Kenan BARİK

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Dr. Öğr. Ü. Adil AYDIN

Öğretim Üyesi /
Öğrenci Geliştirme Proğramı

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr. Nesrin YILDIZ

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Burslar

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Dr. Öğr. Ü. Elif YAĞANOĞLU

Mezunlarla İlişkiler
Komisyonu

Prof. Dr. Serdar BİLEN

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Dr. Öğr. Ü. Adil AYDIN

Dr. Öğr. Ü. Elif YAĞANOĞLU

Kariyer Planlama

Prof. Dr. Serdar BİLEN

Prof. Dr. Kenan BARİK

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Öğrenci Kulüpleri

Prof. Dr. Serdar BİLEN

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Dr. Öğr. Ü. Elif YAĞANOĞLU

Araş. Gör. Hüseyin AYDIN

Teknokentle
İlişkiler

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr. Nesrin YILDIZ

Prof. Dr. Kenan BARİK

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Bilimsel Dergi Takip

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Toplumsal Duyarlılık
Projeleri Takip

Prof. Dr. Nesrin YILDIZ

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Kalite ve Akreditasyon
Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr.
Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr.
Nesrin YILDIZ

Prof. Dr.
Serdar BİLEN

Prof. Dr. Kenan BARİK

Prof. Dr.
Müdahir ÖZGÜL

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Dr. Öğr. Ü. Adil AYDIN

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr.
Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr.
Nesrin YILDIZ

Prof. Dr.
Serdar BİLEN

Prof. Dr. Kenan BARİK

Prof. Dr.
Müdahir ÖZGÜL

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Dr. Öğr. Ü. Adil AYDIN

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Dr. Öğr. Ü. Elif YAĞANOĞLU

Stratejik Plan Komisyonu

 

Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT

Prof. Dr.
Taşkın ÖZTAŞ

Prof. Dr.
Nesrin YILDIZ

Prof. Dr.
Serdar BİLEN

Prof. Dr. Kenan BARİK

Prof. Dr.
Müdahir ÖZGÜL

Prof. Dr. Ekrem L. AKSAKAL

Doç. Dr. Emre ÇOMAKLI

Dr. Öğr. Ü. Adil AYDIN

Dr. Öğr. Ü. Fazıl HACIMÜFTÜOĞLU

Dr. Öğr. Ü. Elif YAĞANOĞLU