Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 1959 yılında Erzurum Şair Nef`i Ortaokulunda 32 öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 1962–1963 öğrenim yılında vermiştir. Aynı yılda da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı tamamlanan binasına taşınmıştır. Bölümün öğretime başladığı yılarda Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesi ile yapılan AID antlaşması kapsamında Toprak Bölümünden 7 öğretim elemanı yurt dışına gönderilmiştir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesinden sağlanmıştır. Toprak biliminin bilimsel alanda gelişmesine öncülük eden bölüm, kuruluş tarihi bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. Bölümde 25.03.1982 tarihinde Toprak Anabilim Dalı kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.06.2010 tarihli kararı ile bölümün ismi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiştir. Toprak Bölümünde kuruluşundan günümüze Prof. Dr. Marcus D. WELDON (1960–1961), Prof. Dr. H. HARPER(1961–1962), Prof. Dr. W. KROONTJE (1963–1965), Prof. Dr. Abdüsseleam ERGENE (1962–1963/1965–1982), Prof. Dr. Lütfi ÖĞÜŞ (1982–1992), Prof. Dr. Yıldırım SEZEN (1992–1995/1998–2001/2004–2007), Prof. Dr. Gülağa ŞİMŞEK (1995–1998), Prof. Dr. Tülay KIZILOĞLU (2001–2004) Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ (2007–2008) ve Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT (2008-) bölüm başkanı olarak hizmet vermişlerdir.