Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Stratejik Plan

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 2020-2024 STRATEJİK PLAN AMAÇLARI

 • Stratejik Amaç 1: Bölümümüzde nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek
  • Stratejik Hedef 1.1: Bölüm ölçeğinde lisans programımızın akredite olmasını sağlamak
  • Stratejik Hedef 1.2: Uluslararası değişim programlarına katılım sağlayan öğrenci sayısını bir önceki yıla göre % 10 oranında artırmak
  • Stratejik Hedef 1.3: Öğrencilerimize Yan Dal eğitimi alma imkanı sunmak
  • Stratejik Hedef 1.4: Bölümümüzde fiziksel ve teknolojik altyapının iyileştirilmesini sağlamak
  • Stratejik Hedef 1.5: Genelde tarım öğretiminin özelde bilim alanımızdaki öğretimin yeniden planlanması için projeler üretmek
  • Stratejik Hedef 1.6: Tarımın dijitalleşmesinde çağı yakalayacak bilim alanımızda pratik eğitimi verebilecek alt yapıyı oluşturmak
 • Stratejik Amaç 2: Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini en yüksek düzeye çıkarmak
  • Stratejik Hedef 2.1: SCI, SCI-Exp., SSCI, SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın sayısı/ öğretim üyesi oranını yükseltmek
  • Stratejik Hedef 2.2: Kurum dışı (ulusal ve uluslararası kaynaklı ) proje sayısını yıllık % 10 ve Bilimsel Araştırma Proje sayısını yıllık % 20 oranında artırmak
  • Stratejik Hedef 2.3: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde yürütülen araştırmaların tescil veya patent odaklı olarak projelendirmesini sağlamak
  • Stratejik Hedef 2.4: Ulusal ve Uluslararası ölçekte ödül alan akademisyen sayısını % 10’a yükseltmek.
  • Stratejik Hedef 2.5: Laboratuvarlarımızın altyapı olanakları ve teknik donanımlarını geliştirmek ve bölümümüze akredite laboratuvar kazandırmak.
 • Stratejik Amaç 3: Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek
  • Stratejik Hedef 3.1: Bölgesel ve Ulusal ölçekte bölümümüzün bilim alanındaki hizmetlerinin, tarımsal faaliyetlerde üretim kapasitesi ve kalitesini artırmak amacıyla, eğitim ve yayın faaliyetlerini çeşitlendirerek sürekliliğini sağlamak
  • Stratejik Hedef 3.2: Düzenlenecek tarla günlerinde yürütülen araştırma sonuçlarını paydaşlarımızla değerlendirmek.
  • Stratejik Hedef 3.3: Sosyal ve paylaşımcı etkinliklerin sayısının artırılarak akademik sonuçların uygulanabilirliğini sağlamak.
 • Stratejik Amaç 4. Eğitim – Araştırma odaklı çalışmaları geliştirmek
  • Stratejik Hedef 4.1: Bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte bölümümüzün, alanında ve interdisipliner alanlarda güncel, üretime katkı sağlayan, uygulanabilirliği yüksek konularda çalışmak.
 • Stratejik Amaç 5: Eğitim – Topluma katkı odaklı çalışmak
  • Stratejik Hedef 5.1: Mezunlarımızın tarımsal konularda toprakla ilgili yaşanılan problemlere çözüm olanaklarını sunma becerilerini geliştirmek.
  • Stratejik Hedef 5.2: Genelde topluma özelde üreticilere toprak ve bitki besleme ile ilgili alanlarda bilgi aktarmak.
 • Stratejik Amaç 6: Araştırma – Topluma katkı odaklı çalışmak
  • Stratejik Hedef 6.1: Araştırma çıktılarının başta üreticiler olmak üzere farklı ilgi alanlarında paylaşmak
  • Stratejik Hedef 6.2: Sorunlara yönelik araştırma projelerini geliştirmek ve sonuçlandırmak.
  • Stratejik Hedef 6.3: Toplumun farklı kesimlerinin ilgisini odaklayabilen katma değeri yüksek araştırmaların yürütülerek sonuçlarının paylaşılması.
 • Stratejik Amaç 7: Kurumsallaşmayı güçlendirerek eğitim, araştırma ve topluma katkı odaklı çıktıları sağlamak
  • Stratejik Hedef 7.1: İç ve dış paydaşların görüşlerini de alarak bölümden memnuniyet düzeyini artırıcı eğitim, araştırma ve topluma katkı çalışmalarını yönetmek ve yönlendirmek.
  • Stratejik Hedef 7.2: Eğitim, araştırma ve topluma katkı çalışmalarında faaliyetlerin izlenebilir ve kayıt altına alınabilir olması.