Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

“Hayatın Hizmetinde”

Bölge ve ülke tarımı başta olmak üzere tarım faaliyetlerine toprak bilimi ve bitki besleme alanında katkı sağlamak, güncel ve etkin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile çevre ve toplum sağlığına duyarlı bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

“Hep İleriye”

Bünyesinde yer aldığı ‘adı gibi öncü’ yeni nesil Üniversitenin gücünden aldığı enerjiyle alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir bölüm olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

  • Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.
  • Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.
  • Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.
  • Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.
  • Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.
  • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır.
  • Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.