Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Öncelikli Alanlar

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜNÜN ÖNCELİKLİ ALANLARI

  • Nitelikli Eğitim
  • Karasal Yaşam
  • Sağlıklı Bireyler
  • Erişilebilir ve Temiz Enerji
  • Arazi ve Toprak Yönetimi
  • Toprak Kalitesi
  • Toprak Biyoçeşitliliği
  • Bitki Besleme ve Gübreleme