Yazılım Mühendisliği

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz
Yazılım Mühendisliği
E-Postarkufrevi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Anabilim Dalı, 2009
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yüksel Göktaş
Yazılım Mühendisliği
E-Postayukselgoktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6053) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2003
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2006
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Anabilim Dalı, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar Aydın
Yazılım Mühendisliği
E-Postaserdar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yasemin Gültepe
Yazılım Mühendisliği
E-Postayasemingultepe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar Karcıoğlu
Yazılım Mühendisliği
E-Postaammar.karcioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1861) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2015
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2018
 • Doktora, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2022
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra Odabaş Yıldırım
Yazılım Mühendisliği
E-Postaesra.odabas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1824) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yücel Altay
Yazılım Mühendisliği
E-Postaseyma.yucel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1862) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Aslıhan Kılıç
Yazılım Mühendisliği
E-Postaaslihankilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6022) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Esra Efitli
Yazılım Mühendisliği
E-Postaesra.efitli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Halil İbrahim Yılmaz
Yazılım Mühendisliği
E-Postayilmaz.halil@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Osman Durdağ
Yazılım Mühendisliği
E-Postaosmandurdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1288) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2019