Yazılım Mühendisliği

Koordinatörlükler ve Komisyonlar (Kime Soracağım?)

Sorularınızı e-mail yoluyla aşağıda belirtilen ilgili hocalara iletebilirsiniz. Veya ofis saatlerinde hocaları ziyaret ederek sorularınızı sorabilirsiniz.    

Çift Ana Dal Program Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Yan Dal Program Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr

Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Abdullah Ammar KARCIOĞLU
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

ammar.karcioglu@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Bölüm Web Sayfası Sorumlusu
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ
aslihankilic@atauni.edu.tr
Risk Koordinatörü
Arş. Gör. Osman DURDAĞ
osmandurdag@atauni.edu.tr
Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr

Bölüm Staj ve UME Komisyonu 

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma YÜCEL ALTAY                                        Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM                                    Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar KARCIOĞLU

seyma.yucel@atauni.edu.tr                    esra.odabas@atauni.edu.tr    ammar.karcioglu@atauni.edu.tr

İş Sağlığı Ve Güvenliği
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
esra.odabas@atauni.edu.tr
Aftan Faydalanan Örgün Ve İkinci Öğretim Öğrencileri Danışmanı
Arş. Gör. Abdülkerim AYDIN
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Meryem YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yücel ALTAY

yukselgoktas@atauni.edu.tr
rkufrevi@atauni.edu.tr
seyma.yucel@atauni.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
K-131
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
esra.odabas@atauni.edu.tr
Bologna Temsilcisi
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
rkufrevi@atauni.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Proje Koordinatörlük Üyesi
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
rkufrevi@atauni.edu.tr
Bölüm İş Güvenliği Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
esra.odabas@atauni.edu.tr
Muafiyet Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma YÜCEL ALTAY
Arş. Gör. Osman DURDAĞ

yukselgoktas@atauni.edu.tr
esra.odabas@atauni.edu.tr
seyma.yucel@atauni.edu.tr
osmandurdag@atauni.edu.tr

Akademik Performans Sistem Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE

yukselgoktas@atauni.edu.tr
rkufrevi@atauni.edu.tr
yasemingultepe@atauni.edu.tr

Örgün Öğretim Öğrenci Danışmanları (Ö.Ö)
Arş. Gör. Abdülkerim Aydın (2021-2022/1.Sınıf)
Arş. Gör. Osman DURDAĞ(2022-2023/1.Sınıf)
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr
osmandurdag@atauni.edu.tr

Bölüm Laboratuvar Koordinatörü

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Arş. Gör. Osman DURDAĞ
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

yukselgoktas@atauni.edu.tr
osmandurdag@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

LABSİS Bölüm Koordinatörü

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Arş. Gör. Osman DURDAĞ
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

yukselgoktas@atauni.edu.tr
osmandurdag@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

LABSİS Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ

rkufrevi@atauni.edu.tr

Doktora Bilimsel Hazırlık Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE

yukselgoktas@atauni.edu.tr
rkufrevi@atauni.edu.tr
yasemingultepe@atauni.edu.tr

Akademik Performans/Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE

yukselgoktas@atauni.edu.tr
rkufrevi@atauni.edu.tr
yasemingultepe@atauni.edu.tr

Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yücel ALTAY

seyma.yucel@atauni.edu.tr

Bölüm Tanıtım Sorumlusu
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ
aslihankilic@atauni.edu.tr

Proje Ofisi

Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

rkufrevi@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Uluslararasılaşma

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

yasemingultepe@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Dijitalleşme

Dr. Öğr. Abdullah Ammar KARCIOĞLU
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

ammar.karcioglu@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

Burslar

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

yukselgoktas@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Mezunlar

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

yukselgoktas@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Öğretim Üyesi/ Öğrenci Geliştirme Programı

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

yukselgoktas@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

Bilimsel Dergi Takip Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

yasemingultepe@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar KARCIOĞLU
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

ammar.karcioglu@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Kurumsal İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

esra.odabas@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Veri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar KARCIOĞLU
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ

ammar.karcioglu@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr

Kariyer Planlama 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

yasemingultepe@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

Teknokentle İlişkiler

Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

rkufrevi@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr

Toplumsal Duyarlılık Proje Takip

Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
Arş. Gör. Osman DURDAĞ

esra.odabas@atauni.edu.tr
osmandurdag@atauni.edu.tr

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma YÜCEL ALTAY
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ammar KARCIOĞLU

seyma.yucel@atauni.edu.tr
esra.odabas@atauni.edu.tr
ammar.karcioglu@atauni.edu.tr

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma YÜCEL ALTAY
Arş. Gör. Abdulkerim AYDIN

seyma.yucel@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr