Yazılım Mühendisliği

Koordinatörlükler ve Komisyonlar

Çift Ana Dal Program Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Yan Dal Program Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Ders Programı Ve Sınav Koordinatörü
Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ
Arş. Gör. Abdülkerim AYDIN
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ
rkufrevi@atauni.edu.tr
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr
aslihankilic@atauni.edu.tr
Bölüm Web Sayfası Sorumlusu
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ
aslihankilic@atauni.edu.tr
Risk Koordinatörü
Arş. Gör. Osman DURDAĞ
osmandurdag@atauni.edu.tr
Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
UME Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma YÜCEL ALTAY
seyma.yucel@atauni.edu.tr
İş Sağlığı Ve Güvenliği
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
esra.odabas@atauni.edu.tr
Aftan Faydalanan Örgün Ve İkinci Öğretim Öğrencileri Danışmanı
Arş. Gör. Abdülkerim AYDIN
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr
Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Komisyonu
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yücel ALTAY
yukselgoktas@atauni.edu.tr
yasemingultepe@atauni.edu.tr
seyma.yucel@atauni.edu.tr
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
K-131
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLTEPE
yasemingultepe@atauni.edu.tr
Farabi Değişim Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
esra.odabas@atauni.edu.tr
Bologna Temsilcisi
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
rkufrevi@atauni.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Proje Koordinatörlük Üyesi
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
rkufrevi@atauni.edu.tr
Bölüm İş Güvenliği Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
esra.odabas@atauni.edu.tr
Muafiyet Komisyonu
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yücel ALTAY
rkufrevi@atauni.edu.tr
esra.odabas@atauni.edu.tr
seyma.yucel@atauni.edu.tr
Akademik Performans Sistem Komisyonu
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Doç. Dr. Rabia M. YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
yukselgoktas@atauni.edu.tr
rkufrevi@atauni.edu.tr
esra.odabas@atauni.edu.tr
Bölüm Staj Komisyonu
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Esra ODABAŞ YILDIRIM
yukselgoktas@atauni.edu.tr
esra.odabas@atauni.edu.tr
Örgün Öğretim Öğrenci Danışmanları (Ö.Ö)
Arş. Gör. Abdülkerim Aydın (2021-2022/1.Sınıf)
Arş. Gör. Osman DURDAĞ(2022-2023/1.Sınıf)
abdulkerim.aydin@atauni.edu.tr
osmandurdag@atauni.edu.tr
Bölüm Tanıtım Sorumlusu
Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ
aslihankilic@atauni.edu.tr