Yazılım Mühendisliği

Bölüm Tanıtımı

Yazılım Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Programı’nın amacı, insan ve toplum odaklı yazılımların geliştirilmesi, eleştirel yaklaşımların kullanılarak analizlerin yapılması, tasarlanması, üretilmesi ve değerlendirilmesine dair teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretilmesi ve üretilmesidir. Buradaki temel amaç yazılım alanında yetkin mühendisler yetiştirmek ve yazılım ve bilgi sistemleri dünyasının evrensel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yazılım Mühendisliği köklerini Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Sistem Mühendisliğinden almaktadır. Yazılım Mühendisliği programında teorik konularda ve uygulama alanlarında konu çeşitliliği açısından denge sağlanmaktadır. Bu bağlamda, öğretim elemanları ve öğrenciler, kendi ürettiği veya edindikleri bilimsel, teknolojik, sosyal bilgileri kamuyla paylaşır ve olası sonuçları hakkında fikir üretirler.

Yazılım Mühendisliği öğrencileri ilk iki yılda temel mühendislik dersleri alıp, son iki yılda çoğunlukla yazılım mühendisliği temel taşları olan yazılım ihtiyaçlarının analiz edilmesi, yazılım üretimi, yazılım tasarımı, bilgisayar donanım ve mimarisi, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri ve iletişim ağları gibi konularda eğitilmektedirler. Öğrenciler yazılım modelleme, geçerleme ve doğrulama gibi birçok seçmeli dersler ile teknik bilgi birikimlerini geliştirip, zenginleştirebilmektedirler. Bölüm derslerimiz teorik ve yoğun pratik çalışmalarla desteklenmektedir. 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünden başarıyla geçen, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler “Yazılım Mühendisi” unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.