Yazılım Mühendisliği

Sıkça Sorulan Sorular

Yazılım Mühendisliğinin Amacı Nedir?

Yazılım Mühendisliği programının temel amacı sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda güvenli ve verimli yazılım ürünleri üretebilmek amacıyla, öncelikle fizibilite çalışması yaparak gereksinimleri ortaya çıkaran, bu gereksinimlere istinaden yazılım ürünü için bir tasarım oluşturan, daha sonra bu tasarımı çeşitli teknolojiler ve programlama dilleri ile kodlayan, ürünün bir sürümü tamamlandıktan sonra ürünü test ortamları aracılığı ile test ederek yazılım ürününün son halini ortaya koyabilen mühendisler yetiştirmektir.

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programının Kayıt Kabul Şartları Nelerdir?

Atatürk Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak öğrenci kabulü için öğrencilerin, lise veya dengi bir kurumdan mezun olmaları ve ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında bölüme uygun puan türünde yeterli puanı alarak tercihte bulunmaları ile ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt hakkı kazanmaları gerekir.

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programında Öğrencileri Nasıl Bir Süreç Bekliyor?

Yazılım Mühendisliği öğrencileri ilk iki yılda temel mühendislik dersleri alıp, son iki yılda çoğunlukla yazılım mühendisliği temel taşları olan yazılım ihtiyaçlarının analiz edilmesi, yazılım üretimi, yazılım tasarımı, bilgisayar donanım ve mimarisi, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri ve iletişim ağları gibi konularda eğitilmektedirler. Öğrenciler yazılım modelleme, geçerleme ve doğrulama gibi birçok seçmeli dersler ile teknik bilgi birikimlerini geliştirip, zenginleştirebilmektedirler. Bölüm derslerimiz teorik ve yoğun pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği İle Yazılım Mühendisliği Arasındaki Fark Nedir?

Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar bilimleri ile çalışan iki ayrı mühendislik birimidir. Birbirlerinden farklı olarak bilgisayar mühendisliği bölümünde hem yazılım hem de donanım alanlarında çalışmalar yapılırken, yazılım mühendisliği bölümünde özellikle yazılım alanına odaklanılarak yazılım tasarlama, geliştirme, uygulama, test ve bakım alanlarında çalışmalar yapılır.

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans Programının Kontenjan Sayısı Kaçtır?

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrenci kontenjan sayısını 2021-2022 dönemi için 60 kişidir.

Bölüm Mezunları Nerelerde Çalışabilirler?

Yazılım Mühendisliği programını başarı ile tamamlayarak yazılım mühendisi olarak mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerde, kurumlarda bilişim teknolojileri, mühendislik, danışmanlık gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora eğitimleri alarak akademik alanda da çalışmalar yapabilirler.

Yazılım Mühendisliği Programında Hangi Seçmeli Dersler Var?

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programında seçmeli dersler, bölüm tarafından belirlenmiş 5 temel alan dahilinde bölüm öğretim elemanları tarafından dönemlik olarak açılacaktır. Bu 5 temel alan; Veri Bilimi, Siber Güvenlik, Oyun Geliştirme, Program/Yazılım Geliştirme ve Proje Geliştirme ve Yönetimi alanlarıdır.

Dönem Derslerinin Değerlendirmesi Ne Şekilde Yapılır?

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 3. Maddeye göre “Öğrenciler; yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavı ile yapılması halinde bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınav/sınavların ve varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %30 - %70, yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavının etkisi ise %30 - %70 aralığında olabilir.” Belirtilen aralıklara göre ders notu etkisi dersin öğretim üyesinin inisiyatifi dahilinde belirlenir.