Alman Dili ve Edebiyatı

“Edebiyatta ve Dilde Pandemi” adlı kitap yayınlandı

Pandeminin hayatımıza girdiği yaklaşık iki yıldan beri artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı bilincine erdik. Evimizde, o en mahrem alanlarımızda aile sorumluluğumuzdan toplumsal ve gündelik yaşantımıza kadar her alanda köklü değişiklikler yaptık. Hastalığı her an, her yerde kapabilme korkularımızın varlığımızı esir aldığı; ülkemizin ve dünyanın artık bu pandemiye göre her cephesinde yeniden şekillendiği düşünülecek olursa “çağın vebası” olarak da anılabilecek bu hastalığın ölümüne vesile olduğu yüzbinlerce insan göz önüne alınacak olursa bu travmayı kolay kolay atlatacağa benzemiyoruz. Biz bu vesileyle içinde bulunduğumuz bu zorlu durumu anlamak ve kavramak için, pandemiyle edebiyatın ve dilbilimin nasıl bir illiyet içinde olduğunu araştırdık. Pandemi yeni bir olgu olmadığından, köklü bir maziye sahip olduğundan geçmişten örneklerle pandemiyi edebiyatına kanalize eden bazı yazarların eserlerini çözümledik. Pandemi varlığı ile sosyal ve toplumsal olana, medyaya ve dile de etki ettiğinden pandeminin günümüz dilinde ve dilbiliminde nasıl değişimlere, dönüşümlere neden olduğunu da araştırdık. Kendine ait bir leksika oluşturduğu, bu alanla ilgili bir network sağladığı söylenebileceğinden iki kanattan oluşan kitabın ikinci kanadını da dilbilimsel araştırmalara ayırdık. “Edebiyatta ve Dilde Pandemi” adlı bu kitap son iki yılda yaşadığımız global tehdidi anlamaya dönük bir çalışma oldu. Yüzyılda bir insanlığı sarıp sarmalayan pandeminin edebiyata ve dile ne tür yansımaları olduğunu merak edenlere kitap ufuk açıcı fikirler vermeyi hedefliyor.

Oryantasyon Programı