Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Enes Sağıroğlu
Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi
E-Postae.sagiroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2338) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Erkan Bayram
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
E-Postaerkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Gökhan Tutar
Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi
E-Postagokhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. İsmail Can Karademir
Bilgi Güvenliği Süreçleri
E-Postaismail.karademir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2394) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. İsmail Kara
Yazılım Geliştirme
E-Postaismail@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mehmet Bayram Başcı
Sistem Yönetimi
E-Postamehmet.basci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2395) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Yusuf Sacid Kenanoğlu
Sistem Yönetimi
E-Postasacit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3813) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Satuk Buğrahan Öztürk
Yazılım Geliştirme
E-Postasbozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2018
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Yakup Bayoğlu
Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi
E-Postaybayoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2009