Beslenme ve Diyetetik

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyonumuz: Ulusal ve Uluslararası düzeyde tercih edilen, tanınan diyetisyen yetiştirmek ve akademik personele sahip, eğitim ve araştırma kurumu olmak. Eğitim Öğretim aktiviteleri ile gelişmiş Sağlık Bilimleri Fakülteleri seviyesine gelmektir.

Misyonumuz: Uluslararası standartlar çerçevesinde eğitim ve öğretim yapmak, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak ve geliştirmek üzere analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş diyetisyenleri yetiştirmek, araştırma olanakları sunmak, üretilen bilginin kullanılmasını sağlamak ve sürekli gelişmektir.

Programın Amaçları: Bireyin ve toplumun; yaşam boyu sağlığının korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenmesini sağlayan, ekip ve multidisipliner çalışmalarda rol alarak ve etkili iletişim kurarak ulusal ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde mesleki görev ve sorumluluklarını evrensel ve etik değerler ışığında uygulayan, beslenme diyetetik bilimindeki güncel literatür, yaklaşım, teknolojik gelişmeleri takip eden, eleştirel düşünen, araştıran, analiz ederek değerlendiren ve bilimsel kanıta dayalı uygulama yapan, yaşam boyu bilimsel gelişmeleri takip eden öğrenme bilincine sahip “Diyetisyen” yetiştirmektir.

Mezunlar; özel ya da kamu hastanelerinde, diyaliz merkezlerinde, spor komplekslerinde, toplu beslenme sistemlerinde (ticari amaç güden veya gütmeyen) çalışabilecekleri gibi özel danışmanlık merkezlerini de işletebileceklerdir.

Ayrıca mezunlar yurtiçi ve yurtdışı doktora programları ile akademik kariyer yapma imkânlarına da sahiptirler.