Beslenme ve Diyetetik

Programın Amaçları ve Mezunların Çalışma Alanları

VProgramın Amaçları: Bireyin ve toplumun; yaşam boyu sağlığının korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenmesini sağlayan, ekip ve multidisipliner çalışmalarda rol alarak ve etkili iletişim kurarak ulusal ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde mesleki görev ve sorumluluklarını evrensel ve etik değerler ışığında uygulayan, beslenme diyetetik bilimindeki güncel literatür, yaklaşım, teknolojik gelişmeleri takip eden, eleştirel düşünen, araştıran, analiz ederek değerlendiren ve bilimsel kanıta dayalı uygulama yapan, yaşam boyu bilimsel gelişmeleri takip eden öğrenme bilincine sahip “Diyetisyen” yetiştirmektir.

Mezunlar; özel ya da kamu hastanelerinde, diyaliz merkezlerinde, spor komplekslerinde, toplu beslenme sistemlerinde (ticari amaç güden veya gütmeyen) çalışabilecekleri gibi özel danışmanlık merkezlerini de işletebileceklerdir.

Ayrıca mezunlar yurtiçi ve yurtdışı doktora programları ile akademik kariyer yapma imkânlarına da sahiptirler.