Edebiyat Fakültesi

Fakültemizden TÜBİTAK 2209-A Başarısı

Fakültemiz, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerinde büyük bir başarıya imza attı. Bu bağlamda fakültemizden toplamda 12 TÜBİTAK projesi kabul edildi. Projelerin ait olduğu bölümler ve proje adları aşağıda belirtildiği gibidir. Bölümlerimizi, proje yürütücülerini ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.

Psikoloji Bölümü: Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri ve Öz Kontrolün Sosyotelizm (Phubbing) ile İlişkisi

Psikoloji Bölümü: Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin ve Çevre Eğitiminin Çevre ile İlgili Tutumlar Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

Psikoloji Bölümü: Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Belirtilerle İlişkisi Üzerinde Kişilerarası Duygu Regülasyonunun Rolü

Psikoloji Bölümü: Yaşlı Ayrımcılığı: Bağlanma Stilleri ve Bilişsel Çarpıtmaların Yordayıcı Rolü

Psikoloji Bölümü: Beliren Yetişkinlerde Kişilik Özelliklerinin İklim Değişikliği Anksiyetesi Üzerindeki Etkisi

Psikoloji Bölümü: Evli Kadın Akademisyenlerin Stres Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Üzerinde Eşleri ile Aralarındaki Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumu Uyumunun Etkisi ve Psikolojik Sağlamlığın Bu İlişki Üzerindeki Rolü.

Sosyoloji Bölümü: Sosyal Medyada Yer Alan Motivasyon Videolarının Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısı ile İlişkisinin İncelenmesi

Sosyoloji Bölümü: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Güçlenmesi Bağlamında Kadın Girişimciliği ve İşletme Sahipliği; Erzurum Örneği

Sosyoloji Bölümü: Deprem Bölgesi Lise Öğrencilerinin Deprem Sonrasında İletişim Teknolojilerini Bilinçli Kullanımının Geliştirilmesi: İstanbul Örneği

Tarih Bölümü: Toplumsal Duyarlılık Oluşturma Noktasında Hutbelerin Rolü: Covıd-19 Örneğinde

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü: Rus Asıllı Malakanlar’ın Toplumsal Yapısı ve Türk Kültürüne Etkileri (Kars İlinin Yalınçayır, Atçılar ve Çalkavur Köyleri ile Azerbaycan’ın İvanovka Köyü Örnekleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü: Çağdaş İngiliz Tiyatrosunda İklim Krizi: Duncan Macmillan ve Chris Rapley’in “2071: The World We Leave Our Grand Children” Adlı Oyunu.