İşletme Bölümü

İdari Personel

BÖLÜM SEKRETERİ

Şef Hakan EKİNCİ

hekinci@atauni.edu.tr