İşletme Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

İşletme alanında çağın gerektirdiği bilgiyi üretmek ve uygulamaya dönüştürmek suretiyle, pratik bilgiye dayalı ve istihdam edilebilir bireyleri yetiştirmek ve girişimcilik ekosistemine akademik destek sağlamak.

Vizyonumuz

Paydaşların ve toplum istek ve beklentilerini gözeten ve onlara değer katan saygınlığı yüksek ve çözüm odaklı bir bölüm olmak.

Değerlerimiz

Çözüm Odaklılık
İnovasyon
Girişimcilik
Bilgi Temellilik
İşbirliği