İşletme Bölümü

Ders Dışı Etkinlikler

Sosyal Transkript, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca sosyal faaliyetlere katılımları sonucu elde ettikleri kazanımlara ilişkindir. Öğrencinin başvurusu sonucu değerlendirmeye alınacak olan sosyal faaliyetler şunlardır:

Kulüp etkinlikleri ve organizasyonlar

Topluma hizmet

Kazanılan derceler ve ödüller

Bilimsel etkinlikler

Kültür-sanat ve spor etkinlikleri