İşletme Bölümü

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

ANA BİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI

AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI

Prof. Dr. Dilşad GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DELİGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Görgün DEVECİ

Arş. Gör. Sefa ÇELİK