İşletme Bölümü

PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

Lisans Programına Özgü Ölçütlere ilişkin bilgilendirme

İşletme Programı STAR (Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği) tarafından akredite edilmiş bir programdır.

Eşit Ağırlık Puan Türünden öğrenci kabulü yapan bölüm, 4 yıllıktır. Bölümün eğitim dili Türkçedir.

Bölümün Lisans Programının yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programları da bulunmaktadır.

Deneyimli akademik kadrosu ile ön plana çıkan bölümün amacı, öğrencilerini bir işletmenin sahip olduğu tüm fonksiyonlar açısından alanında uzman bireyler olarak yetiştirmektir. Bu anlamda bilgiye sahip, girişimci ve yenilikçi, topluma katkı sağlayarak, kendisini sürekli olarak geliştirmeye açık bireyler olmalarını sağlamak bir diğer amaçtır.

İşletme bölümü ana bilim dalları itibariyle çeşitliliğe sahip bir bölümdür. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon alanlarında temel derslerini almanın yanı sıra, bölüm ve fakülte genelinde seçmeli dersler ile kişisel gelişimlerini sürdürmektedirler. Güncel müfredat doğrultusunda bölümde ilk yıl temel derslerini alan öğrenciler, takip eden yıllarda ise yine bölüm temel derslerinin yanı sıra uzmanlık alan derslerini ve yetkinlik tamamlayıcı derslerini (Seçmeli ve Üniversite Seçmeli Dersler) alarak eğitim hayatlarını tamamlamaktadırlar.

Çift anadal, yan dal ve uluslararası değişim programları ile öğrencilere yeni olanaklar ve eğitim fırsatları sunan bölümde, güncel müfredatta yer alan “staj” dersi ile birlikte uzmanlaşma sağlanabilmektedir.

Dönem içerisinde gerçekleştirilen gerek bölüm içi gerek bölümler arası konferans, çalıştay, söyleşi vb. organizasyonlar ile akademik ve bilimsel yaklaşımlardan haberdar olan öğrencilerimiz, sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sektör bazlı uygulama ve fırsatlardan da haberdar olabilmektedirler.

Öğrenciler lisans eğitimlerinin tamamlanması ile çeşitli ve farklı alanlarda ve pozisyonlarda iş hayatına atılmakta; bölümün değerlerine sahip bireyler olmaktadırlar.  Bu noktada akademik kariyer inşa edebilmekte, özel ve kamu alanında etkin görevler yürütebilmektedirler.