İşletme Bölümü

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

ANA BİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Canan Nur KARABEY

AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK

Prof. Dr. Canan Nur KARABEY

Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN

Doç. Dr. Muhammed Kürşat TİMUROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Sezin KARABULUT ÇAKIR

Arş. Gör. Dr. Musab IŞIK