İşletme Bölümü

Program Öğretim Amaçları

  • İşletmelerde çeşitli bölümlerde görev alabilecek mezunlar yetiştirmek ve mezunlarını üretimden muhasebeye, pazarlama ve satıştan insan kaynakları yönetimine çeşitli işletme fonksiyonlarına ilişkin görevleri yerine getirebilecek niteliklerle donatmak
  • Toplumsal ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetler sunmak amacıyla girişimci fikirler üretebilecek ve bunları bir işletme bünyesinde uygulamaya geçirilecek mezunlar yetiştirmek 
  • Çeşitli düzeylerde yönetsel pozisyonlarda görev alabilecek mezunlar yetiştirmek
  • Çalıştıkları işletmelerde yenilikçi fikirler üreterek kurumsal girişimcilik faaliyetlerine yönelebilecek mezunlar yetiştirmek
  • İş hayatında uzmanlık alanlarıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve bu gelişmeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurabilecek mezunlar yetiştirmek
  • Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen değişim ve dönüşümleri değerlendirebilecek, bunların doğuracağı sonuçları öngörülebilecek ve iş çevresine gereken uyumu sağlayabilecek mezunlar yetiştirmek
  • Mesleki ve etik standartlar yönünden sürekli gelişmeyi sağlamada aktif rol üstlenecek mezunlar yetiştirmek