Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Depremde İnşaat Mühendislerinin Hukuki Sorumlulukları