Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Tanıtımı

TARİHÇE

a)Kuruluş ve Mevcut Programlar:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 21.11.1989 gün ve 2880 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş olan Yüksekokulumuz, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında “Anestezi”, “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” (Radyoloji), “Tıbbi Laboratuar Teknikleri” ve Hemşirelik” programları ile eğitime başlamıştır.

Hemşirelik ön lisans programlarının ülke genelinde lisans eğitimine dönüştürülmesi sonucu 1996–1997 eğitim-öğretim yılında “Hemşirelik” programı kapatılmıştır.

1997-1998 eğitim-öğretim yılında “İlk ve Acil Yardım (Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği)” ile “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programları;

2007-2008 eğitim yılında “Diyaliz” programı;

2009-2010 eğitim yılında “Tıbbi Laboratuar Teknikleri (İÖ)” ve “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)” programları;

2010-2011 eğitim yılında “Yaşlı Bakımı”, “Diş Protez Teknolojisi” ve “Fizyoterapi” programları;

2011-2012 eğitim yılında “Odyometri” ve “Ortopedik Protez-Ortez” programları;

2012-2013 eğitim yılında ise “İlk ve Acil Yardım (İÖ)” programı;

2015-2016 eğitim yılında “Eczane Hizmetleri”, “Engelli Bakımım ve Rehabilitasyon”, ve “Ameliyathane Hizmetleri” programları açılarak Yüksekokulumuzda program sayısı on yediye çıkarılmıştır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle ikinci öğretim programlarına öğrenci alımı yapılmamıştır.

2022-2023 eğitim öğretim yılında “Elektronörofizyoloji” programına öğrenci alımı gerçekleştirilecek olup yüksekokulumuzda onbeş adet aktif program bulunmaktadır.

b)Yüksekokulumuzda Görev Yapan Yüksekokul Müdürleri:

Prof. Dr. Süleyman Şirin (Eylül 1991-Ekim 1994)

Prof. Dr. Sebahattin USLU (Ekim 1994-Ocak 2001)

Prof. Dr. Ahmet AYYILDIZ (Ocak 2001-Ocak 2005)

Prof. Dr. Şenol DANE (Ocak 2005-Şubat 2009)

Prof. Dr. Nuri BAKAN (Şubat 2009-Eylül 2016)

Prof.Dr.Nimet YİĞİT(Eylül 2016-2021)

Prof.Dr.Necati UTLU(2021 ….)

c) Yüksekokulumuzda Görev Yapan Yüksekokul Müdür Yardımcıları:

Prof. Dr. Ahmet AYYILDIZ (Eylül 1991-Ocak 2001)

Prof. Dr. Şenol DANE (Ocak 2001-Ocak 2005)

Yrd. Doç. Dr. Osman YÜCEL (Ocak 2005-Şubat 2009)

Doç. Dr. Nimet YİGİT (Temmuz 2011-Ekim 2012)

Prof. Dr. Necati UTLU (Şubat 2009-………..)

Doç.Dr. Ayşe GÜROL (Ocak 2013-…..……)

Yrd.Doç.Dr. Deniz ÖZTÜK(Eylül 2016-……..)

Yrd.Doç.Dr. Mevlüt ALBAYRAK(Eylül 2016-Haziran 2018)

Yrd.Doç.Dr. Meltem ORAL(Haziran 2018-2021)

Dr.Öğr.Üyesi Gülşah YILDIZ DENİZ (2021….)

Öğr.Gör.Yılmaz ŞAHİN (2021….)

d) Yüksekokulumuzda Görev Yapan Yüksekokul Sekreterleri:

Dilşad GÜLDAĞ (Eylül 1991-Şubat 2002)

Doğan DİKBAŞ (Şubat 2002-Aralık 2012)

Ergül AKSOY (Aralık 2012-Ağustos 2015)

Erkan CİYAVUL (Ağustos 2015- ………)

Ziya ÖZPEKER (Ekim 2016 -Ocak 2019)

Erkan CİYAVUL(Ocak 2019-2021)

Kasım GÜNEŞ (2021 ….)

AKADEMİK KADRO

Yüksekokulumuzda kadrolu olarak ders veren; iki profesör, bir doçent, 10 Dr.Öğr. Üyesi 9 öğretim görevlisi, toplam yirmiiki adet akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi ağırlıklı olmak üzere Üniversitemizde bulunan diğer fakülte ve yüksekokullardan görevlendirilen öğretim elemanları da eğitim-öğretime katkı sağlamaktadır.

 

EĞİTİM YERİ

Yüksekokulumuz, Atatürk Üniversitesi kampusü içerisinde kendisine tahsis edilen mekânda eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Teorik dersler Yüksekokulumuza ait dersliklerde ve üniversite amfilerinde, uygulamalı dersler ise 112 Komuta Kontrol Merkezi, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yaşlı Bakım evlerinde, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Sağlık Bakanlığına ait Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi klinik ve laboratuvarlarında yapılmaktadır.

PUAN  TÜRÜ, KONTENJANI

PROGRAM PUAN TÜRÜ KONTENJAN
Ameliyathane Hizmetleri TYT 75
Anestezi TYT 75
Diş Protez Teknolojisi TYT 75
Diyaliz TYT 75
Eczane Hizmetleri TYT 70
Elektronörofizlyoloji TYT 25
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 70
Fizyoterapi TYT 75
İlk ve Acil Yardım TYT 75
Odyometri TYT 75
Ortopedik Protez-Ortez TYT 75
Tıbbi Dokümantasyon & Sekreterlik TYT 75
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75
Tıbbi Laboratuar Teknikleri TYT 75
Yaşlı Bakımı TYT 75

 

FİZİKİ DURUM

Yüksekokulumuzda öğretim üyesi odası ve idari bürolar dışında;

-1 adet 96 kişilik “dershane” (data projeksiyonlu)

-2 adet 72 kişilik “dershane” (data projeksiyonlu)

-1 adet 64 kişilik “dershane” (data projeksiyonlu)

-3 adet 35 kişilik “dershane” (data projeksiyonlu)

-4 adet 32 kişilik “dershane” (data projeksiyonlu)

-6 adet 90 kişilik “dershane” (data projeksiyonlu)

-1 adet 192 kişilik “amfi” (data projeksiyonlu)

-1 adet 140 kişilik “amfi” (data projeksiyonlu)

-1 adet 28 kişilik “bilgisayar salonu” (data projeksiyonlu ve internet erişimli)

-1 adet 21 kişilik “klavye ve bilgisayar uygulama salonu”

(data projeksiyonlu ve internet erişimli)

-1 adet 24 kişilik “biyokimya, mikrobiyoloji hematoloji öğrenci laboratuarı”

-1 adet 15 kişilik “İlk ve Acil Yardım uygulama salonu”

-1 adet 50 kişilik “Diş Protez Teknolojisi” laboratuarı

-1 adet 30 kişilik “Ortopedik Protez ve Ortez uygulama” laboratuarı

-1 adet 15 kişilik “Odyometri uygulama “ laboratuarı

-1 adet 15 kişilik “Yaşlı Bakımı uygulama” laboratuarı

-1 adet 15 kişilik “Diyaliz uygulama” laboratuarı

-1 adet 12 kişilik  internet erişim salonu

-1 adet 24 kişilik “okuma ve çalışma salonu”

-1 adet 30 kişilik “seminer ve toplantı salonu”

-1 adet  “öğrenci kantini” mevcuttur.