Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

              İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, genel yönetime ilişkin giderler ile rektörlüğümüze bağlı Fakülte/ Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, personel ve öğrenci görevlendirmelerine ilişkin yolluk harcamaları, menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemlerinden sorumludur. Ayrıca üniversitemiz yerleşkesi içerisinde yer alan kantin, kafeterya ve market yeri ilgili yıllık ihale işlemlerini yürütür.