Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

        Tüm öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek, ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, yeni ilgi alanları  kazanmaları için imkan sağlanması, öğrencilerimizin sosyal durumlarının iyileştirilmesi, düzenli ve sağlıklı beslenmelerinin temini, yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, ruhsal ve bedensel sağlıklarını geliştirecek faaliyetlerle, düzenli ve disiplinli çalışmalarla birlikte eğlenme ve dinlenme imkanları sağlanarak, ülkemiz ve şehrimiz için kamu yararı gözeten öncü üniversiteden öncü bireyler yetişmesini sağlamayı görev edinmiştir.

Vizyon

        Gerçekleştirilen tüm hizmet alanlarında “hayatın hizmetinde, hep ileriye” sloganını şiar edinerek üniversitemizin yeni ve çağdaş tüm bilgi teknolojilerini tüm öğrencilerimizin kullanımına sunarak spor, kültür,  beslenme,  vb. alanlarda hizmet kalitesini artıran bir birim olarak üniversitemizin tercih edilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak.

Temel Değerler

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak
 • Kurallara bağlı olmak
 • Sorumluluk bilinci
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • İdealist olmak
 • Saygılı olmak
 • Çalışkanlık
 • Liderlik
 • Liyakat
 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • İşbirliğine açık olmak
 • Özverili olmak
 • Adil olmak
 • Akılcılık
 • Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek.