İşletmede Mesleki Eğitim Protokol ve Sözleşmeler

İME dersi alacak olan öğrenciler sadece Fakültemiz ile Protokolü olan İş yerlerinde bu eğitimi alabilecektir. İME için herhangi bir iş yerine yerleşen öğrenci eğitime başlamadan önce sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Protokol ve sözleşmelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM (İME) ESASLARI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI EĞİTİMLER YÖNERGESİ

http://birimler.atauni.edu.tr/su-urunleri-fakultesi/wp-content/uploads/sites/72/2020/07/PEA.png

 

 

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenmesi ve liderlik yapabilmesi,
2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olması,
3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilmesi.