Tanıtım


Atatürk Üniversitesi  Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği olarak lisans eğitimi vermekte ve bu eğitim süresi 4 yıldır.  Fakültemizde, Su Ürünleri Mühendisliği kapsamında Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde lisansüstü eğitim ayrıca verilmektedir. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü ve Su Ürünleri Temel Birimler Bölümü olmak üzere 3 farklı bölüm yer almaktadır. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde`; Avlama Anabilim Dalı ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Yetiştiricilik Bölümünde; Hastalıklar Anabilim Dalı ve Yetiştiricilik Anabilim Dalı,  Temel Birimler Anabilim Dalında ise Deniz Biyolojisi ve İç Su Biyolojisi olmak üzere 6 farklı anabilim dalı bulunmaktadır.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Su Ürünleri Bölümü olarak 21 yıl (1989-2010) hizmet verdikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 05/10/2010 tarih ve 18022 sayılı yazıları üzerine, 28/03/1093 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunun 25/10/2010 tarihli kararı ile Su Ürünleri Fakültesi olarak kurulmuş olup, karar 15 Kasım 2010 tarih ve 27760    sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://birimler.atauni.edu.tr/su-urunleri-fakultesi/wp-content/uploads/sites/72/2020/07/PEA.png

 

 

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenmesi ve liderlik yapabilmesi,
2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olması,
3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilmesi.