Yönetim

Dekan

Prof. Dr. Telat Yanık
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
E-Postatyanik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6095) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Bölümü, 1991
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1988
  • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Uluslararasi Ilişkiler Bölümü,
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Bölümü, 1996

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Gökhan Arslan
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postagokhan.arslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8752) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, , 2017
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2009
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2003

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Esat Mahmut Kocaman
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
E-Postaekocaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8753) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1994
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1992
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 1990

Fakülte Sekreteri

Fak. Sek. Mustafa Rüşen
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postamustafarusen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1237) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

http://birimler.atauni.edu.tr/su-urunleri-fakultesi/wp-content/uploads/sites/72/2020/07/PEA.png

 

 

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenmesi ve liderlik yapabilmesi,
2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olması,
3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilmesi.