İdari Personel

PROFİL BİLGİSİ

Fak. Sek. Mustafa Rüşen
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postamustafarusen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1237) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Fak. Sek. Ömer Fidan
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postaofidan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8754) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Şef Esra Demir
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postademiresra@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5719) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Şef Sevcan Kartal Taş
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postasevcan.kartal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5719) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Mer. Şennur Kete
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postasennur.kete@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8750) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Mer. Yusuf Aras
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postayusuf.aras@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5726) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Emre Aykan Budak
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postaaykan.budak@grv.atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Enes Kızılboğa
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postaenes.kizilboga@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Muhammed Burak Yıldırım
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postamburak.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Murat Ercan
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postamuratercan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Namık Demircioğlu
Su Ürünleri Fakültesi
E-Postanamikdemircioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

http://birimler.atauni.edu.tr/su-urunleri-fakultesi/wp-content/uploads/sites/72/2020/07/PEA.png

 

 

1. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım ve test gibi birimlerinde görevler üstlenmesi ve liderlik yapabilmesi,
2. Araştırma kurumları ve üniversitelerde çalışma ve araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olması,
3. Bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilmesi.