Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği Bölümü Akademik Kurulu 19.12.2022 tarihinde saat 15:30'da 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders dağılımlarını görüşmek üzere çevrimiçi olarak toplanmıştır.
Click Here
Turizm Rehberliği Bölümü Akademik Kurul Toplantısı 24.11.2022 tarihinde saat 15.30’da paydaşların da katılımı ile çevrimiçi olarak yapılmıştır. Toplantıda Çift Anadal Programı ve Yandal Programı açılması ve şartlarının belirlenmesi hususları görüşülmüştür.
Click Here
Bölümümüz 4. sınıf öğrencilerinin Rehberlik Uygulamaları I dersi Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kongre Binası'nda yürütülmektedir.
Click Here
Turizm Rehberliği bölümü stratejik plan toplantısı
Click Here
Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Erciyes Üniversitesi Türkan – Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Lisans Programının akreditasyon için Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) değerlendirmesinde görev aldı
Click Here
Bölüm Başkanımızdan Mardin Artuklu Üniversitesine Ziyaret
Click Here
Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Çavuş Fakültemiz 2020 Yılı Akademik Performans Ödülü Aldı
Click Here