Turizm Rehberliği

Komisyonlar

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI (25.11.2021)

EĞİTİM- KARİYER PLANLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER Üye
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Üye
Öğrenci Latife İŞ Üye
Öğrenci Zeynep PARLAK Üye
Öğrenci Hasan YILMAZ Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

UYGULAMALI EĞİTİM KOMİSYONU

Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali İskender Üye
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Öğrenci Erhan ÖZTÜRK Üye
Öğrenci Ceren AKÇAY Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

YATAY GEÇİŞ ve MUAFİYET KOMİSYONU

Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Zafer TÜRKMENDAĞ Üye
Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Üye
Öğrenci Abdülkadir ÜRKMEZ Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Zafer TÜRKMENDAĞ (Erasmus)
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ (Mevlana)
Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER (Farabi)
Öğrenci Metehan YILMAZ Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

BOLOGNA VE DERS İÇERİK KOMİSYONU


Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Başkan
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Üye Öğrenci Zeynep PARLAK Üye
Öğrenci Latife İŞ Üye
Öğrenci Hasan YILMAZ Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

DİSİPLİN SUÇLARI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER Başkan
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Üye
Öğrenci Abdülkadir ÜRKMEZ Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KALKINMA KRİTERLERİ KOMİSYONU (SDG)

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER Üye
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Öğrenci Latife İŞ Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER Üye
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Üye
Öğrenci Metehan YILMAZ Üye
Öğrenci Zeynep PARLAK Üye
Öğrenci Çağla Nur ÇAĞLA Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU


Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ali İSKENDER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Zafer TÜRKMENDAĞ Üye
Arş. Gör. Dr. Leyla TOKGÖZ Üye
Arş. Gör. Dr. Zennübe IŞIK Üye
Öğrenci Metehan YILMAZ Üye
Öğrenci Zeynep PARLAK Üye
Bölüm Sekreteri Nural GÜNEY Üye