Turizm Rehberliği

Program Çıktıları

1.Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur.
2.Türkiye’nin tarihi ve coğrafi bilgilerine sahiptir ve bunları gerektiğinde turistlere anlatabilir.
3.Türkiye ve dünya coğrafyasında yaşayan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrama ve anlatabilme yeteneği kazanır.
4.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini öğrenir, temel değerlerini kavrar ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlar.
5.Grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
6.Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.
7.Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
8.Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
9.Bir seyahat işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için güncel yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
10.Bir turu planlar, uygular ve denetler.
11.İlkyardım konusunda temel bilgiye sahip olur ve uygular.
12.Turizm ve çevre ilişkisini bilir ve çevrenin korunması için gerekli uygulamaları yapar.
13.Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
14.Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
15.Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerine sahip olur.
16.İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerine sahip olur.
17.Türkiye’nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi açısından önem taşıyan değerlerini, sorunlarını ve bunların güncel olaylarla ilişkilendirilmesini sağlar.
18.Türkiye ve çevresinin mitolojik değerlerine hâkimdir ve bunları aktarma kabiliyeti kazanır.
19.Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir.
20.Turizm ve turizm rehberliği alanında araştırma yöntemlerini bilir ve uygular, bilgileri tanımlar, verileri analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
21.Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
22.Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turist rehberliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir.